Anasayfa | İletişim | Künye | Manisa'da, Siroma Projesi İle Ayrımcılığı giderme eğitimi | Mesaj Gazetesi | Mesaj Gazetesi | Mesaj Gazetesi | Mesaj Gazetesi | Reklam Servisi | Sayılar | Haber Ara | Anketler | Sitene Ekle | Sık Kullanılanlara Ekle | Ana Sayfam Yap | RSS Kaynağı

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR


 

Döviz Kurları
TCMB Döviz Kurları (14.12.2017)
Döviz Alış Satış
ABD DOLARI 3.8323 3.8392
EURO 4.5316 4.5398
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0219 1.0237

Adanada Huzur

MANİSA'NIN ve EGE Bölge'sinin Manevi komutanı Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî (ö. 910 / 1505)

Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî (ö. 910 / 1505)
Marmaravî’nin tüm eserleri tasavvufla ilgili olup müridlerine bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Buna bağlı olarak, Türkçe ve olabildiğince sade bir dilin tercih edildiği eserlerinde didaktik bir üslup hakimdir. Soru-cevap tekniği bir öğretme yolu olarak sıkça kullanılmıştır. Arapça ve Farsça terkipler çok azdır. Manzumelerinde aruz veznini kullanmış olup yer yer ölçüde aksamalar olmakla birlikte genel olarak başarılıdır. Ahengin oluşturulmasında redifle birlikte; yarım, tam ve zengin kafiyenin kullanıldığı görülmektedir.
Fatih Sultan Mehmet II. Bayezid Han'ın Padişahlık dönemi, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzadelik dönemleri olmak üzere Dört osmanlı Sultanını görmüştür, Yiğitbaşı Velî Makamını ise II. Bayezid Han'ın vermiştir.

Kategori  Kategori : Kültür Sanat
Yorumlar  Yorum Sayısı : 0
Okunma  Okunma : 446
Tarih  Tarih : 22 Şubat 2017 21:52

11 Punto 13 Punto 15 Punto 17 Punto

MANİSA'NINve EGE Bölge'sinin Manevi komutanı Ahmed Şemseddin Marmaravî (Yiğitbaşı Veli)

MANİSA'NIN ve EGE Bölgesi'nin Manevi komutanı, Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî (ö. 910 / 1505)Ahmed Şemseddin Marmaravî (Yiğitbaşı Veli)Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî (ö. 910 / 1505)
Vâhib-i Ümmî Hz nin Şeyhi: Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî (ö. 910 / 1505)
1. Bir Güneş Doğuyor
Osmanlı Devleti nin yükseliş döneminde Saruhan sancağının Akhisar kazâsına bağlı Marmara nâhiyesinde H. 839 / M. 1435 yılında dünyâya gelen Hz. Pîr in adı Ahmed, lakabı Şemseddin dir.
Marmaravî nisbesine alem olan Marmara kazâsı, Gölmarmara ve Marmaracık adıyla da bilinmektedir. Burası 1923 te bucak ve 1987 de de Manisa iline bağlı Gölmarmara adıyla ilçe olmuştur. 2 ci Murat Han,Fatih Sultan Mehmet Han,II. Bayezid Han'ın Padişahlık dönemi, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzadelik dönemleri olmak üzere Beş Osmanlı Sultanını görmüştür,( Fatih Sultan Mehmet Han ile beraber Manisa'da aynı Medresede ders görmüştür) Yiğitbaşı Velî Makamını ise II. Bayezid Han'ın vermiştir.
Ahmed Şemseddin Marmaravî (Yiğitbaşı Veli)Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî,(Diğer bir adı ise Tez verendir)Manisa ve Ege Bölgesinin Manivi Komutanıdır. Dünya'nın her bölgesinden ziyaretci gelmektedir, ne yazık ki Manisalılar yeteri kadar tanımamakta.

   AHMED ŞEMSEDDÎN MARMARAVΠ                 

(d.839 /1435-1436-ö.910 (?) /1504-1505 (?))

Vâhib-i Ümmî Hz’nin Şeyhi: Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî (ö. 910 / 1505)

1. Bir Güneş Doğuyor

Osmanlı Devleti’nin yükseliş döneminde Saruhan sancağının Akhisar kazâsına bağlı Marmara nâhiyesinde H. 839 / M. 1435 yılında dünyâya gelen Hz. Pîr’in adı Ahmed, lakabı Şemseddin’dir.

“Marmaravî” nisbesine alem olan Marmara kazâsı, “Gölmarmara” ve “Marmaracık”adıyla da bilinmektedir. Burası 1923’te bucak ve 1987’de de Manisa iline bağlı “Gölmarmara” adıyla ilçe olmuştur.

Yiğitbaşı Velî’nin çocukluk ve gençlik yılları Gölmarmara’da geçmiştir. Bu yıllarda muhtemelen önce babasından, sonra da yöredeki medreselerden zâhirî ilimleri tahsil etmiştir. Kendi de bir Halvetî şeyhi olan babası Îsâ Halifê, aldığı medrese eğitiminden sonra mânevî terbiyesini de tamamlaması için Ahmet Şemseddîn’i Uşak’ın Kabaklı köyünde bulunan Halveti Şeyhi Alâeddin Uşşâkî’ye (ö. 89071485) göndermiştir.

Ayrıntılar Küçük karelerde gizlidir...

2. Mânevî Terbiye Yılları

Alâeddin Uşşâkî’den aldığı mânevî terbiyenin ardından ona intisap eden Marmaravî Hz., Risâle-i Tevhîd adlı eserinde, şeyhinin yanında bulunduğu sürede aldığı dersleri ve katetdiği mânevi yükselişi şöyle anlatır:

“Mênev’i terbiye sırasında Azizi Şeyhimiz’in yanındayken yaşadığımız mânevî haller şöyleydi: Şeyhimiz azîzimizin zikir telkîni, insanın iç dümyâsındaki bütün nefsânî kötü huyları kesip yok eden bir kılıç (zülfikâr) gibidir. Yine onun irşadı, insanın rûhunu dirilten, mânevîyeteneklerini geliştirip canlandıran bir ölümsüzlük iksîri (âb-ı hayât) gibidir. İnsana hem dünyâ, hem de âhiretmutluluğunun formülünü (kimyâ-yı saâdet) sunan mübârek bir ruhtur. Biz bu tarîkatı, muhabbetle ondan yevbe ve telkîn ile aldık; tevhîd (Lâ ilâhe illall’ah) zikriyle meşgul olduk. Öğle oldu ki bu muhabbet ile zikrin tesiri kalbimize inip devamlı zikir hâlini aldı. Zîra muhabbet ile bağlana zikir dinmez ve zikirle bağlanan muhabbet son bulmaz. Ondan sonra ikinci ismin (Allah) zikrini telkîn eyledi. Onunla da meşgul olduk; sonunda bu muhabbet ile o da kalbimize inip devamlı zikir hâlini aldı. Ondan sonra Allah’ın üçüncü ismini (Hû) telkîn eyledi. Ondan sora dördüncü ismi (Hakk) telkîn eyledi. Onunla da meşgul olduk; sonunda bu muhabbet ile o da kalbimize inip devamlı zikir hâlini aldı. Ondan sonra beşinci ismi (Hayy) telkîn eyledi. Onunla Da meşgul olduk; sonunda bu muhabbet ile o da kalbimize inip devamlı zikir hâlini aldı. Ondan sonra altıncı ismi (Kayyûm) telkîn eyledi. Onunla da meşgul olduk; sonunda bu muhabbet ile o da kalbimize inip devamlı zikir hâlini aldı. Ondan sonra yedinci ismi (Kahhâr) telkîn eyledi. Onunla da meşgul olduk; sonunda bu muhabbet ile o da kalbimize inip devamlı zikir hâlini aldı. Ondan sonra aimizde Yüce Allah’ın bütün isimlerinin devamlı zikir hâline erdiğihâlen bilindi ve bu zikrullâhın sesinin de sürekli duyulur hâle geldiği hâlen bilindi.”

Marmaravî Hz.’nin buradaki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere o, Alâeddin Uşşâkî Hz.’nden mânevî terbiye aldığı bu süre içerisinde atvâr-ı seb’a denilen nefsin yedi mertebesini aşmıştır. Bu süreçte her bir aşamaya âit zikirleri başarıyla tamamlamış ve bir mertebenin âdâbına riâyet ederek âdetâ mürşidinin mânevî okulundan mezun olmuştur.

Peygamber Efendimiz Hz. Sultan-ı Enbiyâ (s.a.v.). mi’râcda Cenab-ı Hak’la doksan bin kelimeyle mârifete dâir konularda konuşmuştur. Bazı âlimler: “ Âriflerden bir kısmı, bu kelimelerden ancak otuz binini bilebilmişler; tasavvuf ehli bazı şeyhler bunların altmış binine ârif olmuşlar; ama ondan öte geçememişlerdir” derlerdi. Ama Yiğitbaşı Efendi Hz., bu konuşmanın seksen binine ârif oldu ki: “-Kalanı peygamberlere mahsustur” diye buyururlardı.

3. İrşad Makâmında

Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî, daha sonra şeyhinin emriyle onun halîfesi olarak Manisa’ya gider. Önceleri çeşitli câmilerde va’z u nasîhatlerle halkı aydınlatan ve daha sonra şeyhinin ahrete irtihâliyle (1485) onun yerine Seccâdenişîn olan Yiğitbaşı Velî, Cumhuriyet’ten sonra “Adakale Mahallesi” adını alan, o zamanlar “Seyyid Hoca mahallesi” ismiyle anılan yerdeki mescid ve tekkesinde mürşid olarak faâliyetlerini sürdürmüştür. Burada irşâda başlamasından kısa bir süre sonra etrâfı kendini seven ve intisap edenlerle dolup taşmış ve zamânının şeyhler şeyhi [şeyhu’ş-şuyûh] ünvânına hak kazanmıştır.

Aslen Marmaralı olan Ahmed Şemseddin Hz., Manisa’ya gelince, bugünkü türbesinin bulunduğu yere yerleşip dergâhını kurar. İrşâdedecek insan aramak maksatıyla çarşıya çıkar ve amele pazarında iş bekleyen beş on amele tutup dergâha getirir. Onlara zikir öğretir; akşama kadar da zikir ve sohbetle onları terbiye eder. Akşam olunca da bir günlük (yevmiye) ücretlerini verir, onları evlerine gönderiri. Bu durum, günlerce sürer. Ancak bâzı ameleler uyanıp:

“-Yahû! Bu ne iştir! Hem ibâdet ediyoruz hemde eyh Efendi’den para alıyoruz. Bu çok ayıp oluyor; bâri gündüz işe gidip amelelik edelim; gece gelip dergâhta zikre devam ederiz” derler ve o günden sonra Marmaravî Hz.’nin sâdık mürüdleri olurlar.

* * * * * * * * * * * * * *

Adamın biri Yiğitbaşı Efendi ‘e gelip ona biat etmek ster. O da kabul eip ona zikir telkîninde bulunur ve o gün onu halvete koyar. İlk gün ikindiden sonra dervişin içinden, nefsinin:

“-Müslümân oldum, halvetten vaz geç!” dediği duyulur. Marmaravî Hz. Der ki:

“-Nefsin yalan söyler. Var, yine halvette zikirle meşgûl ol!”

İkinci gün ikindiden sonra yine içinden bir ses duyulur:

“-Vallahi ben Müslümân oldum, artık vaz geç!” der. Şeyh Efendi:

“-Buna yine inanma! Tâ ki “öldüm” deyip ses kesilinceye kadar vaz geçme!” buyurur.

Üçüncü gün dervişin nefsi:

“-Ben öldüm” diye seslenir.

Marmaravî Hz.:

“-Şimdiden sonra kurtuldun” diye cevap verir.

Böylece o kişi, Yiğitbaşı Hz.’nin zikir telkîninin kuvvetiyle şeytanın şerrinden kurtulmuştur.

* * * * * * * * * * * * * *

Yiğitbaşı Velî, ölü gönülleri diriltir; ondan tevbe alıp biat edenlerin kalpleri sürekli zikreder hâle (veled-i kalp) gelirdi. Öyle ki, onların kalbî zikirlerini yanında olanlar bile işitirlerdi. Bu durum, nice dervişte gözlenmiştir. Onun telkîn ettiği zikrin kuvvetiyle ir kişi kalbini arındırsa, vücûdu çeşitli mânevi tasarruflara sâhip olurdu.

* * * * * * * * * * * * * *

Yiğitbaşı Hz.’nin, Papuççu Hüssam adıyla tanınan bir dervişi vardı. Rûhu kabz olunduktan sonra cenâzesi yıkanırken, gassâl ve su koyanlar o zatın kalbinin zikredişini hissetmekteydiler.

* * * * * * * * * * * * * *

Maczublar ve cinlerin kendilerine musallat olduğu kimseler gelip Yiğitbaşı Velî Hz.’nin tevhid zikrine katılsalar, bu hallerinden kurtulmuş olarak tekkeden ayrılırlardı.

4. Yolu Haramilerden Temizleme Görevi
Manisa'da 3 sene irşadda bulunduktan sonra, bir ara İstanbul meşâyihi arasında tarîkat işleri ile ilgili bâzı bâtıni meseleler yüzünden çıkan ihtilafın çözümüne memur edilerek İstanbul'a çağırılmıştır. O da şeyhler arasındaki ihtilafları halledip şer'i şerife aykırı işler yapan tekkeleri kapattırarak tarikat eşyasına el koydurmuştur. İnsaf sahibi bazı tarikat mensupları ise Marmaravi'nin ikazları sayesinde yıllarını düzeltmişlerdir.
Camiu'l- Esrar adlı risalesinde Yiğitbaşı Veli Hz. tasavvuf büyüklerinin tasavvuf ve tarikatlara ilişkin pek çok nasihatlerde bulunduğu, ancak bazı kimselerin onların sözlerini kendilerine göre yorumlayarak yanlış yola saptıklarını ve bu yanlışlıklarında kendilerine adeta bir mezhep edindiklerini bildiriyor. Ona göre bu kimseleri, dinden çıkmaya kadar varan bu indi anlayışlarını tasavvuf büyüklerine mâl etmeye kalkışmışlardır. Oysa onların yolları yanlıştır, makbul değildir. Çünkü bu kişiler tevhit ehli olduklarını söylerler; ama ne sözleri nede davranışları buna uygundur. Bazı kimselerde Cenab-ı Hak dışında bir takım insanları kendilerine mabud edinerek suretlere kapılmaya başlamışlar ve "Dinden çıkma" konumuna düşmüşlerdir. Ayrıca Yiğitbaşı Veli şeyhlerin mezarlarını ziyaret edip onlardan istimdat dinleme konusunda da aşırılıklara kaçıldığını, oysa bu ziyaretlerin kalp / gönül hastalıklarına deva olamayacağını; asıl gönül terbiyesinin sağ olan kâmil mürşidlerden alınması gerektiğini söyler. Yiğitbaşı Veli'nin ifadelerinden anladığımıza göre İstanbul'daki bu ihtilafın sebebi, Bâtınî ve Hurûfî-meşrep tarik erbabının İslam'a aykırı hal ve davranışlarıdır.
Günlerden bir gün, Yiğitbaşı Veli Hz.'nin Manisa'daki dergâhına bir ışık gelir ve orda bulunan dervişlere derki:
"-Bana bir mektup (yazılı bir kağıt getirin). Siz tutun; içinde ne varsa ben size söyleyivereyim ."
Yazılı bir kâğıt getirirler. Marmaravî' nin dervişlerinden Dâvud Halife kâğıdı elinde tutar; ışık, içinde ne yazılıysa bir, bir söyler. Bunun üzerine:
"-Bu mahareti nasıl elde ettin?" diye sorarlar. Işık:
"-Kırk gün erbaîn çıkardım, Tanrı ismine meşgul oldum" diye yanıtlar.
Yiğitbaşı Veli Hz. Bu olayı duyunca oraya gelir ve der ki:
"-Gel, ben de sana bir şey öğreteyim. Bunu da iyice bilip öğrensen iyi olmaz mı?" der. Işık:
"-O da ne ola ki? Öğret bakalım!" der.
Marmaravî Hz. Adama abdest aldırdıktan sonra kulağına tevhid (La ilâhe illallah) zikrini telkin eyler. O yazılı kâğıdı yine ellerinde tutarlar; ama adam bu kez kâğıtta yazılı olanları okuyamaz:
"-Siz beni bu konuda çaresiz bıraktınız der.

* * * * * * * * * * * * * *

Bir kâfir uyur iken kulağına Marmaravî Hz. zikir telkin eylese, o kişi Müslüman olurdu.
5.Artık O Bir "Yiğitbaşı"
Yiğitçe söz ve davranışlarıyla tanındığından dolayı bu hadiseden önce de Marmaravî' ye "Yiğitbaşı" deniliyor olmakla birlikte müellifimiz, yukarıda anlatılan görevi sırasında meşâyih arasındaki meselelere yiğitçe işaretlerde bulunması sebebiyle bu ünvanı bir defa daha hak kazanmış ve "Yiğitbaşı "lığı bir kez daha tescillenmiştir. Yiğitbaşı Veli, İstanbul'daki bu önemli görevi yerine getirdikten sonra tekrar Manisa'ya geri dönerek irşad faaliyetlerine devam etmiştir.
Ahmed Şemseddin-i Marmaravî' nin kerametleri ve büyüklüğü, Mısır'da yaşayan Arap Molla nâmıyla tanınmış âlim bir zata kadar ulaşır. Ne var ki Arap Molla, ilmiyle gururlanan, kendini beğenmiş birisidir. "ünü ta Manisa'dan buraya, Mısır'a kadar gelen bu Marmaravî de kim ola ki?" diye düşünür ve kendince onu imtihan etmek amacıyla Manisa'ya gelir.
Manisa'da Ahmed Şemseddin Hz. 'ni çekemeyenler de bulunmaktaydı. Bunlar derhal Arap Molla'nın yanına gelip onun çevresinde tâzim, hürmet ve itibar halkası oluşturdular. Yiğitbaşı Veli Hz. aleyhinde iyice doldurdular. Bu durum, Arap Molla'nın nefsini kabartır, gururunu okşar. Çevresindekilere:
"-Siz onu bana bırakın! Onun hakkından ben gelirim ve şeyhlik neymiş ona gösteririm!" der.
Bu kendini beğenmiş edâ ve benlik davası içerisindeki Arap Molla, ertesi gün Yiğitbaşı Veli Hz. 'nin dergâhına gelir. Tam içeriye girmek üzereyken kapıda iki derviş onu karşılar ve:
"-Ey Molla, Şeyh Hazretleri dergâhında sizi bekliyor" diyerek buyur ederler. Oysa Arap Molla dergâha geleceğini hiç kimseye söylememiştir. Üstelik bu dervişlerle daha önce hiç karşılaşmamıştı. Büyük bir şaşkınlık içerisinde, dayanamayıp sorar:
"-Ey canlar! Bir yanlışlık olmasın, siz kimi karşılarsınız? Ben ziyaret edeceğimi kimseye bildirmemiştim." Dervişler, tatlı tatlı gülümseyerek sorarlar:
"-Sen, Mısır'dan gelen Arap Molla değil misin?" Molla, daha büyük bir şaşkınlıkla:
"Evet" diyebilir, güçlükle. Dervişlerin uyasıyla dergâhtan içeriye girerek kendisini beklemekte olan Şeyh Hazretlerinin huzuruna varır.
Yiğitbaşı Hz., birkaç talebesiyle sohbet etmekte, onlara Müslümanlarda bulunması gereken güzel ahlâktan bahsetmektedir. Arap Molla'nın oturmasından sonra, kaldığı yerden sözlerine devam eder:
"-İşte böyle, dostlarım! Kibirden sakınınız! Peygamber Efendiniz (s.a.v), kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceğini bildirmiştir. Kibir, Allah'ın kullarına hakaret, aşağılama maksadı ile bakmaktır; kendini herkesten üstün görmektir. Ebû Hâşim Sûfî Hz. , "dağı iğneyle kazıp yerinden yok etmek, kalpten kibri söküp atmaktan daha kolaydır" Buyurmuştur.
Bunca nasihate rağmen Arap Molla'nın hâlâ kibir dağlarının zirvesindeki nefsi, Marmaravî Hz. ile yarışmak ister. Onun bir ara duraklamasını fırsat bilerek gururlu bir edâ ile ve kelimelerin üzerine basa basa:
"-Ey şeyh! Sizin erbainizi, kırk gün çile çıkarmanız, nefsinizi yola getirmekteki maharetinizi anlata anlata bitiremediler. Birlikte erbaine girsek, ne dersiniz?" diye sorar. Ahmed Şemseddin Hz., tebessüm ederek:
"-Hay, hay... Biz misafirimizi hiç kırar mıyız?" buyurur. Arap Molla:
"-Ancak benim bir şartım var: Yemek, içmek serbest; fakat dışarıya çıkmak ve ihtiyacınızı karşılamak yasak olacaktır" der. Şeyh hazretleri:
"-Kabul, her şartınızı kabul ediyorum buyurur.
Birlikte tekkedeki bir hücreye girerler. Yiğitbaşı Veli Hz., talebelerinden , kendisine kuzu dolması getirilmesini ve misafirlerine de ne isterse ikram edilmesini ister. Arap Molla, sadece birkaç zeytin tanesiyle yetinir. Şeyh Efendi'nin kuzu dolmasını afiyetle yiyişini seyrediyor, "biraz sonra dayanamayıp dışarıya çıkar" diye içinden geçiriyor ve kıs kıs gülüyordu. Ancak zamanın su gibi akıp gitmesine, Şeyh Hazretlerinin uzun enfes ve leziz yiyecekleri birbiri ardınca bitirmesine rağmen, Molla'nın beklediği an bir türlü gelmek bilmiyordu. Bir, iki, üç ve nihayet dördüncü gün o nefis yiyecekleri yiyen sanki Şeyh Hazretleri değil de kendisiymiş gibi, ihtiyaç gidermek için kendini dışarıya atar. İhtiyacını giderdikten sonra kendini bekleyen dervişlere
"-Yahu! Ben iki üç zeytin tanesiyle dayanamadım. Bu zat, bunca yemeği nasıl yiyor ve nasıl duruyor?" diye söylenir. Dervişlerin cevabı hazırdır:
"-Bu, mollalıkla Şeyhlik arasında ki farktır!" Arap Molla, nihayet hatasını anlamıştır. Derhal Yiğitbaşı Hz.' nin dizlerine kapanıp ellerine sarılır ve affını talep eder:
"-Ey zamanın Yusuf'u! Sen Mısır'a Sultan olmuşsun. Bu günahkârı da bendelerin arasına kabul buyur!" der. Tevbe ve istiğfar ettikten sonra talebeliğe kabul edilen Arap Molla, zamanla Ahmed Şemseddin-i Marmaravî Hz.'nin en büyük halifelerinden biri olur.
6.Halvetiyye'nin Orta Kolu:
Ahmediyye
Halvetiyye tarikatında, en çok şubesi bulunan ve "orta kol" olarak bilinen "Ahmediyye" 'nin kurucusu Ahmed Şemseddin-i Marmaravî' nin silsilesi; Alâeddin Uşşâki (ö.890/1485), İbrahim Taceddin Kayseri (ö.1478) , Pir Muhammed Bahaeddin Erzincani (ö.869/1464) yoluyla Seyyid Yahya Şirvani' ye (ö.868/1463) ulaşır.
Ahmediyye şubesinin Halvetiyye içinde ki önemli farkı, sülûk için esmâ-i seb' ayı tamamladıktan sonra 5 ismin daha eklenerek Allah'ın toplam 12 isminin zikredilmesinin gerekli görülmüş olmasıdır.
"Hamse-i zaide" denilen ve Vehhâb, Fettah, Vahid, Ahad ve Samed' den müteşekkil bu 5 isim "furû", esma-i seb'a (La ilahe illallah, Allah, Hü, Hak, Hayy, Kayyûm, Kahhar) ise "usûl" mesabesindedir. 


Ahmediyye' nin kolları ve kurucuları, vefat yerleri ile birlikte şu şekildedir:

1- SİNÂNİYYE: İbrâhim Ümmî Sinân (975/1568), İstanbul.
a) Musluhiyye: Muslihudin Mustafa (1099/1688) Tekirdağ[?]
b) Zühriyye: Ahmed Zührî ( 1157/1744), Selânik
2- UŞŞÂKIYYE: Hasan Hüsâmeddin Uşşâki (1001/1593), İstanbul
a) Câhidiyye: Ahmed câhidi (1069/1659), Çanakkale
b) Cemâliyye-i Sâniye: Mehmed Cemâleddin (1164/1751), İstanbul
c) Salâhiyye: Abdullâh Selâhaddin Uşşâki (1197/1783), İstanbul
3- RAMAZÂNİYYE: Mahfî Ramazan Efendi (1025/1616), İstanbul
a) Buhûriyye: Mehmed Buhûrî (1039/1630), Edirne[?]
b) Cihangîriyye: Hasan Burhaneddin Cihangîrî (1073/1663), İstanbul
c) Cerrâhiyye: Nûreddin Cerâhî (1133/1721), İstanbul
d) Raûfiyye: Ahmed Raûfî (1170/1757), İstanbul
e) Hayâtiyye: Mehmed Hayâtî (1180/1767), Ohri
4- MISRIYYE: Muhammed Niyâzî-i Mısrî (1105/1694),
Limni
Yiğitbaşı Hz.'nin müridlerinden biri, bir gün sitemkâr bir şekilde tekkedeki müridlerin azlığından şikâyette bulunur. Yiğitbaşı, bunun üzerine mahalle çocuklarının öldürdüğü bir kargayı onların elinden alır; parmağını mübarek ağzında ıslattıktan sonra karganın kopmuş kafasını yapıştırır. Karga canlanıp dirilerek uçmaya başlar. Bu kerâmeti sayesinde Marmaravî Hz.'nin ünü dört bir yana ulaşır ve Manisalılar Tekkeyi hınca hınç doldurmaya başlarlar. Bir gün Yiğitbaşı Hz. , akşam namazında altına sipsi koyar. Sipsi, secdeden kalkarken yellenir gibi bir ses çıkarır. Sesi duyan müridler , Şeyh Efendi'nin yellendiğini sanıp tekkeyi terkederler ve dağılıp giderler. Yiğitbaşı Veli bunun üzerine şöyle buyurur:
"-Karga ile gelen, yellenme ile dağılır gider."

7.Kalanlara Selâm Olsun
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî, hicrî 910 (miladi 1505) yılının sonlarına doğru 71 yaşında vefat etmiştir. Tasavvufi irşad faaliyetlerini tekkesinde yürüten Ahmed Şemseddîn-i Marmarav î vefatından sonra Manisa'nın o zamanlar Seyyid Hoca mahallesi, bugünkü adıylaise Adakale mahallesi olarak anılan yerdeki tekkesinin bahçesine defnolunmuştur. Sultan câmiinin kıblesinde bulunan Saruhan Bey türbesinin güneyinde kırkayak yokuşunu çıkınca Yiğitbaşı Velî' nin tekke ve türbesine ulaşır.
Yiğitbaşı Velî Hz. âhirete intikâl ettiği gün, dille anlatılması mümkün olmayan olağanüstü olaylar yaşanır: Meselâ, Manisa'da saray önündeki koca kavak yıkılır; nice ağaçlar köküyle birlikte devrilir, nice kişiler binmekte oldukları attan yere düşerler. Şehir halkı büyük bir dehşete kapılır. Sanki kıyâmetten bir alâmet yaşanır.
1950'li yıllarda tamamen yıkıldığı anlaşılan tekkeden günümüze sâdece mescidinin mihrâbı ulaşabilmiştir. 1982 yılında tekke arasına orijinal mihrap korunmak suretiyle sekizgen planlı küçük bir mescid inşâ edilmiştir. Vasiyet ettiği üzere Marmaravî Hz.'nin mezarının üstü açık bırakılmıştır. Etrâfı duvarlarla çevrilerek içten yeşil fayansla süslenen türbe günümüzde pek çok kimse tarafından ziyaret edilmektedir.
Yunan işgali sırasında, bugünkü türbesinin bulunduğu yer tahrip edilir. Daha sonraki zamanlarda burayı bir zât alır ve ahır yapar. Belli bir süre sonra Yiğitbaşı Velî Hz., sâlih bir zâtın rüyasına girerek onun burayı satın almasını ister. O zât da bu rüyâ üzerine burayı satın alır.
* * * * * * * * * * * * * *
Türbenin bakım ve onarım çalışmaları sırasında, görevliler Yiğitbaşı Hz.'nin kabr-i şerifinin üzerini örtmek isterler. Ancak bütün girişimleri sonuçsuz kalır, bir türlü bunu başaramazlar. Şeyh Hazretlerinin kabri üzerine Allah tarafından sürekli nur yağdırıldığına ve bu yüzden de Yiğitbaşı Velî Hz.'nin kabrinin üzerinin kapatılmasına izin vermediğine inanılır.

MANİSA'NIN Manevi komutanı Ahmed Şemseddin Marmaravî (Yiğitbaşı Veli)Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî (ö. 910 / 1505)


Ahmed Şemseddin Marmaravî Hazretleri, 1435'te şehzadeler şehri Manisa'ya yakın Saruhanlı sancağının Akhisar kazasına bağlı Marmara (bugünkü Gölmarmara) nahiyesinde doğdu. İlim ve irfanından dolayı, kendisine "Şemseddin" (Din'in güneşi) lâkabı verildi. Sonraları yaptığı fütüvvet ve kahramanlık neticesinde Yiğitbaşı Veli olarak yâd edildi.

Yiğitbaşı'nın kendi vasiyeti gereğince üstü kubbeyle kapatılmamış makberi, Manisa'nın Adakale Mahallesi'nde şehre hâkim bir tepededir. Türbesinin yakınında, mezar taşları toprağa gömülmüş, yazıları silinmiş, üçü seyyid on bir mübarek zât yatmaktadır; huzur dolu küçük bir cami, buranın sürekli ziyaretine vesile olmaktadır.

Yiğitbaşı Veli ilk derslerini babasından aldı. Tasavvufla yakından ilgisi bulunan babası İsa Halife, Halvetî şeyhiydi. Oğlunu, Uşak'taki Halvetî Şeyhi Alâeddin Uşşakî'ye gönderdi. Alâeddin Uşşaki'nin yanında olgunluk dönemine ulaştı. Şeyhi onu Manisa'ya göndererek orada görev yapmasını istedi. O da Şeyhler Mahallesi denen, bugün türbesinin bulunduğu yerde mescit ve tekke yaptırarak irşad vazifesine devam etti.

Yiğitbaşı Veli daha sonra yöredeki medreselere azim ve kararlılıkla devam ederek, zahirî ilimleri öğrenmeye başladı. İmam-ı Gazzalî ve onun kardeşi Ahmet Gazzalî'nin kitaplarını okudu. İlim aşkı ve sevdası çok büyüktü. İlmi arttıkça, yakın çevresinde olan âlimler, ondan bazı konuları sormaya başladı. Yiğitbaşı Veli'nin, Manisa âlimlerinden Molla Salih'in sorduğu sorulara verdiği cevaplar bir kitap hacmindeydi. Bunları "Risale-i Tevhid" adlı kitapta topladı. Yiğitbaşı Veli Hazretleri Hanefi mezhebine bağlıydı ve Ehl-i Sünnet yolunun tam takipçisiydi; kitaplarında Ebû Hanefi'nin görüşlerini naklederdi. Yiğitbaşı Veli, 2. Bayezid zamanında pek çok ihtilâflı meseleyi ortaya atan Batınîlerle mücadele etti. Padişah onu İstanbul'a davet etti. "şeyhlerin şeyhi" unvanıyla anılır oldu.

Onun için, ilmini başkalarına aktarmak çok önemliydi. Talebe yetiştirmesi gerekiyordu. Kendine iyi talebeler seçmeliydi ve onlar, amel defterini kapatmayan hayırlar ortaya koymalıydılar. Yiğitbaşı Veli'nin talebelerinin çoğunu tanıyamasak, isimlerini bilmesek de, bu talebeler, birçok insanın ondan feyiz almasına vesile oldu.

Yiğitbaşı Veli'nin birkaç koldan ilerleyen ışığı, Hacı İzzettin Karamanî vasıtasıyla geniş coğrafyalara yayıldı. Uşşakî kolunu temsil eden bu kol, Seyyid Ahmet Semarkandî ile İzmir Kokluca Mezarlığı'nda medfun Hasan Hüsameddin Uşşakî'ye kadar ulaştı. Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi onun talebesi olduğu gibi, Kütahya'da Hüda Rabbim Mezarlığı'nın girişinde bulunan Şair Sunullah Gaybî Efendi de ondan feyiz alanlardandı. Mısriyye kolu da Niyazi Mısrî'ye kadar ulaştı. Elmalılı Ümmî Sinan da onun feyiz bahçesine girenlerdendi.

Yiğitbaşı Veli, ardında Türkçe kaleme aldığı on dört önemli eser bıraktı. Dr. Ahmet Ögke'nin, Yiğitbaşı Veli'nin hayatına dâir yazdığı eser, bu muhterem zâtı tanımak açısından mühim bir kaynaktır.* Yiğitbaşı Veli'nin hastalara şifa konusunda kabul edilen duası, inanmayanlara iman nasip olması konusundaki vesileliği, kalbinin zikrini yanındakilerin açıktan hissetmeleri ve ölümünde, kalbinin zikrinden dolayı onun öldüğüne bir türlü kanaat getirilmemesi gibi kerametleri Marmaravî Risalesi'nin sonundaki birkaç yaprakta yazılıdır.

Yiğitbaşı Veli 1505 tarihinde 71 yaşındayken Hakk'a yürüdüğünde şehirde bir fırtına koptu ve Saray Önü Mahallesi'ndeki kavak ağacı yıkıldı. Şehir dehşete kapıldı ve kıyamet gibi bir durum oldu. Tabiî ki bu, bir hadîs-i şerîfte buyrulan "âlimin ölümü, âlemin ölümü" hakikatinin tecellisiydi.

Yiğitbaşı Veli, diğer mutasavvıflar gibi, insanın yedi nefis mertebesini (emmare, levvame, mülhime, mutmainne, razıye, marzıyye, kâmile) aşması gerektiğini, yoksa insan-ı kâmil olamayacağını söylerdi. Bunları geçerken hiç acele etmemeliydi. Bu mertebeleri aşarken mürit, gördüğü rüyayı sadece şeyhine açıklamalıydı, o izin vermeden katiyen kimseye anlatmamalıydı. Şeyhi rüyayı nasıl tabir ederse mürit, ona göre hareket etmeliydi. Kendisi de talebelerine çok sabırlı olmalarını tembihlerdi.

Yiğitbaşı Veli iyi bir rüya tabircisiydi. Eserlerinin bir kısmında rüyalardan bahsetmektedir. Muhiddin-i Arabi'nin tesirinde kalan Yiğitbaşı, ondan sadece bazı noktalarda ayrılmaktaydı. Eserlerinde, ferdiyet ve kutbiyyet makamlarının en yüksek makamlar olduğunu anlatmaktadır.

Yiğitbaşı Veli, hakikat ehlinin on hususiyetini şu şekilde sıralamıştır:
1. Bu kişiler, Allah'ın marifetini kazanmış ve Resulüne (sallallahü aleyhi ve sellem) tam tâbi kişiler olmalı.
2. Kimseye kötü söz ve fiilde bulunmamalı, bütün varlıklara bir gözle bakmalı.
3. İnsanlara ve varlıklara şefkatli davranmalı ve onlara nasihatte bulunmalı.
4. Tevazu sahibi olup, herkesi aziz bilerek kimseyi aşağı görmemeli.
5. Allah'tan gelene razı olmalı, belalara sabretmeli.
6. Allah'a tevekkül edip, kendinden üstün kişilerin üstünlüğünü kabullenmeli.
7. Tahammül etmeli; halk kendini incitse de karşılık vermemeli.
8. Tamahı kesmeli; tamahın içki gibi bütün kötülüklerin anası olduğunu bilmeli.
9. Kanaatkâr olmalı; rızk için kaygılanmamalı.
10. Hakikat ehli daima aşk ve şevk içinde olmalı; yolundan dönmemeli, bir yerden dönecek olursa Rabb'e vuslatın gerçekleşmeyeceğini bilmeli.

 

(d.839 /1435-1436-ö.910 (?) /1504-1505 (?))

Asıl adı Ahmed olan şairin lakabı Şemseddîn’dir. Saruhan sancağının Akhisar kazasına bağlı Marmara nâhiyesinde 1435-1436 tarihinde doğmuştur. Burası, günümüzde Manisa’nın Gölmarmara ilçesidir. Değişik kaynaklarda Saruhânî, Akhisarî, Rûmî gibi nisbelerle anılan Ahmed Şemseddîn, daha çok “Yiğitbaşı Velî” unvanıyla meşhur olmuştur. Bu unvan, onun Ahîlikle bağlantısı olduğunu düşündürmektedir (Ögke 2001a: 45). Babasının adı İsâ olup “halife” unvanıyla anılması, bir tarikatın halifeliğini yaptığını düşündürmektedir (Ögke 2001a: 36). İlk eğitimini Marmara ve çevresindeki medreselerden aldığı düşünülebilecek olan Ahmed Şemseddîn’in sonraki eserlerine bakıldığında sağlam bir zahirî ilim bilgisine sahip olduğu açıkça görülmektedir. Tasavvuf yolunda Uşak’ın Kabaklı köyündeki Halveti şeyhi Alâeddîn Uşşâkî’ye intisab etmiş ve ondan hilafet alarak, şeyhinin emriyle Manisa şehrinde vaazlar vermiştir. Şeyhinin 1485’deki vefatının ardından posta geçerek, eski Seyyid Hoca şimdiki adı Adakale mahallesinde tekkesini kurarak irşad faaliyetlerini sürdürür. Muhtemelen II. Bayezid zamanında bazı tarikat şeyhlerinin şeriata aykırı hareketlerini tespit etmek için İstanbul’a çağrılmış ve uygunsuz şeyhlerin tekkelerini kapattırarak, tarikat eşyasına el koydurmuştur. Daha sonra Manisa’ya dönen Marmaravî, burada tarikat faaliyetlerini devam ettirmiştir. (Ögke 2001a: 40-45). Ahmed Şemseddîn’in tarikat silsilesi şu şekildedir; Alâeddîn Uşşâkî, İbrâhim Tâceddîn Kayserî, Pîr Muhammed Bahâeddîn Erzincanî, Yahyâ Şirvanî. Marmaravî, Halvetiyye tarikatının “orta kol” olarak adlandırılan “Ahmediyye” şubesinin kurucusudur. Marmaravî, Halvetî tarikatında nefsin yedi mertebesini geçmeyi sağlayan, “esmâ-i seb’a” olarak anılan, yedi isme (Lâ ilâhe illallah, Allah, Hû, Hakk, Hayy, Kayyum, Kahhâr), “hamse-i zâide” denilen beş isim (Vehhâb, Fettâh, Vâhid, Ahad, Samed) daha ilave etmiştir. Bu ictihadıyla Halvetiyye’nin mürid eğitimine önemli bir katkı yapmıştır. Ahmediyye’den Sinâniyye, Uşşâkiyye, Ramazâniyye, Mısriyye gibi şubeler çıkmış, onlar da alt kollara ayrılmıştır. Marmaravî’nin Anadolu’da çok etkili olduğu açıkça görülmektedir. Hem birçok tarikatın çıkış noktasını oluşturması hem de eserlerinin çok sayıda nüshasının oluşu bu durumun en bariz göstergeleridir. Marmaravî’nin vefat tarihiyle ilgili olarak kaynaklar genellikle, h. 910/ m. 1504-1505 yılını vermektedir. Ancak Harîrîzâde, Tibyan’da “910 senesinin sonlarına doğru” kaydını vermektedir. Bu kayıt doğruysa ölüm tarihi 1505 olarak kabul edilebilir. Öte yandan bazı kaynaklar da 910 senesi yanında h. 900/ m.1494-1495 yılını da kaydetmektedirler (Ögke 2001a: 51-52). Öte yandan Okumuş, bu tarihlerin hepsinden farklı olarak müellifin 16. yüzyılın ikinci yarısında hayatta olduğunu ileri sürmektedir (Okumuş 1996: 178-179). Manisa şehrinde bulunan kabri ziyaretgâhtır (Pehlivan 2012: 71-73; 113-115).

Eserleri: Yiğitbaşı Velî, tüm eserlerini Türkçe yazmıştır. Câmiu’l-Esrâr dışındaki eserleri mensurdur.

1. Câmiu’l-Esrâr fî Tarîkı’t-Tasavvuf: 834 beyitten oluşur ve Ahmed Şemseddîn Marmaravî’nin ilk eseri olup mesnevi şeklindedir. Genellikle aruzun Fâilâtün, fâilâtün, fâilâtün, fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Yer yer kalıpta değişiklikler görüldüğü gibi, nefsin yedi mertebesinin anlatıldığı kısımlar kaside ve son üç bölüm murabba şeklinde ve 9, 9, 8 mısralık bendler şeklindedir. Eserde işlenen başlıca konular Allah’ın isimleri ve sıfatları, Allah sevgisi, irşad, mürşid-i kâmil, tasavvuf yolu ve ondan ayrılanlar, vücûd, insan, nefs ve mertebeleri vs. 28 nüshası tespit edilebilmiş olan eseri, Ahmet Ögke (2001: 355-426) yayımlamıştır.

2. Risâle-i Tevhîd fî Tarîk’t-Tasavvuf li’l-Ebrâr ve’l-Mukarreb ve Ehli’t-Tahkîk: İkinci eseridir. İtikad, şeriat, varlıkların aslı, zikre devam, tevhid, insanın hakikatları, ruh ve nefs, rüya tabirleri, rüyetullah gibi konuların yer aldığı bu eserin tespit edilebilmiş 38 nüshası olup Ahmet Ögke (2001: 427-470) ve Muhsine Börekçi (2003) tarafından yayımlamlanmıştır.

3. Mukaddimetü’s-Sâliha: Marmaravî’nin üçüncü eseridir. Zâhir ve bâtın ilimleri, ehl-i sünnet inancı, tefekkür, havâtır ve esmâ, rüya tâbirleri gibi konular işlenmiştir. Eserin tespit edilebilen 29 nüshası olup Mustafa Tatçı- Halil Çeltik (1995: 31-51) ve Ahmet Ögke (2001: 471-483) tarafından yayımlanmıştır.

4. Keşfü’l-Esrâr fî Tarîkı’t-Tasavvuf li-Ehlillâh ve’l-Mukarreb ve’l-Ebrâr: Marmaravî’nin dördüncü eseridir. Kitapta, klasik kelam konuları tasavvufi bir bakışla yorumlanmıştır. Eserin 24 adet nüshası tespit edilmiş olup Ahmet Ögke (2001: 484-501) tarafından yayımlanmıştır. Bu eserin ikinci varağın sonundan itibaren tamamen aynısı olan ve tek nüshası bulunan Kenzü’l-Hakâik ve Zübdetü’ş-Şerîfe isimli eser de kütüphane kaydında ayrı bir esermiş gibi gösterilmiştir.

5. Ravzatü’l-Vâsılîn: 22 nüshası vardır. Bu nüshalardan biri Es’ile ve Ecvibe mine’l-Kelâm ve’t-Tarîka (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, 2820/6) adıyla kayıtlıdır. Allah’ın kıdem ve yaratma sıfatlarıyla ilgili kelâmî konular, tasavvufi bir bakış açısıyla tartışılmış; ayrıca rüyaların tasavvufi yorumları hakkında bilgi verilmiştir. Eseri Ahmet Ögke (2001: 502-524) yayımlamıştır.

6. İrfânü’l-Maârif: On bir beyitlik manzum bir kısımla başlayan bu mensur eserin, çeşitli kütüphanelerde yedi nüshası mevcuttur. Eserde tasavvufi eğitimin inceliklerinden bahsedilmektedir. Eseri, Ahmet Ögke (2011: 525-534) neşretmiştir.

7. Hurde-i Tarîkat: Tek nüsha olan eser, tarikat adabına dairdir. Eseri Mustafa Tatçı-Cemal Kurnaz (2001: 123-143) ve Ahmet Ögke (2011: 534-540) yayımlamışlardır.

8. Risâletü’l-Hüdâ: İki adet nüshası bulunan eser, tarikat adabından bahsetmekte olup Ahmet Ögke tarafından (2011: 541-549) yayımlanmıştır.

9. Atvârnâme-i Seb’a: Eserin beş nüshası vardır. Eser, A’mâlü’t-Tâlibîn, Risâle-i Atvâr-ı Seb’a li-Kalbi’l-Ârifîn, Risâle-i Islâh-ı Nefs adlarıyla da kayıtlıdır. Nefsin yedi mertebesinden bahseder. Ahmet Ögke (2011: 550-570) tarafından neşredilmiştir.

10. Tabakatü’l-Evliyâ: Eserin, biri 2-3, diğeri 8-9 varaklık iki versiyonu bulunmaktadır. Üç nüshası mevcuttur. Eser, İbn Arabî’nin el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye isimli eserinin “Ricâlü’l-Gayb” ile ilgili kısmının tercüme ve şerhinden oluşmaktadır. Eserin iki versiyonu da Ahmet Ögke (2011: 571-585) tarafından yayımlanmıştır.

11. Risâle-i Makâlat-ı Şeyh Muhyiddîn Arabî: Eserin üç nüshası mevcuttur. Adını sonunda yer alan İbn Arabî’nin Fusûs isimli eserinin ilk bölümünden yapılan alıntılardan dolayı aldığı düşünülebilir. Kitapta tarikat ehlinin özellikleri üzerinde durulmuktadır. Ahmet Ögke (2011: 586-594) tarafından neşredilmiştir.

12. Ahvâlü’l-Ebrâr ve’l-Mukarrebîn: Bu kısa risalenin, Risâle-i Ulâ ve Zübdetü’l-Esrâr isimleriyle de kütüphane kayıtlarına girdiği görülmektedir. Çok sayıda nüshası mevcuttur. Tasavvuf ehlinin güzel ahlakından ve kötü ahlaklı zümrelerden kısaca bahsedilmekte olup Ahmet Ögke (2011: 595-597) tarafından yayımlanmıştır.

13. Bahreyni’l-Aşk: Eserin nüshalarına çeşitli kütüphanelerde rastlanmaktadır. İnsanın diğer varlıklardan üstün oluşu anlatılarak, Allah’ın varlığıyla mahlukatın varlığı karşılaştırılmıştır. Eseri, Ahmet Ögke (2011: 598-600) yayımlamıştır.

14. Silsile-i Ehl-i Tarîkat: Yiğitbaşı Velî’nin Hz. Muhammed (sav)’den kendine kadar gelen tarikat silsilesini vermektedir. Risaleyi, Ahmet Ögke (2011: 601) yayımlamıştır.

Marmaravî’nin tüm eserleri tasavvufla ilgili olup müridlerine bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Buna bağlı olarak, Türkçe ve olabildiğince sade bir dilin tercih edildiği eserlerinde didaktik bir üslup hakimdir. Soru-cevap tekniği bir öğretme yolu olarak sıkça kullanılmıştır. Arapça ve Farsça terkipler çok azdır. Manzumelerinde aruz veznini kullanmış olup yer yer ölçüde aksamalar olmakla birlikte genel olarak başarılıdır. Ahengin oluşturulmasında redifle birlikte; yarım, tam ve zengin kafiyenin kullanıldığı görülmektedir.

Câmiü’l-Esrâr isimli eserinde bulunan Naat, Mustafa Hakan Alvan tarafından “Hikmet” adıyla bestelenmiştir (Dörtbudak-Pehlivan 2009: 156-160).

Kaynakça

Börekçi, Muhsine (2003). Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî Risâle-i Tevhîd (İnceleme-Metin-Dizin). Ankara: Akçağ Yay.

Dörtbudak, Mehmed Veysî, Gürol Pehlivan (haz.) (2009). Manisalı Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî Sempozyumu 26 Nisan 2008 Bildiriler. Manisa: Yiğitbaş Vakfı Yay.

Okumuş, Necdet (1996). “Yeni Kaynakların Işığında Ahmed Şemseddin Marmaravî (Yiğitbaşı) Hakkındaki Bazı Yanlışlıkların Düzeltilmesi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası.25/100 (Ekim 1996): 175-183.

Okumuş, Necdet (2005). Halvetilik’in Ahmediyye Kolu Yiğitbaşı Velî ve Külliyesi. Manisa: Şafak Basım Yayım.

Ögke, Ahmet (2011). Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddin Marmaravî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri. İstanbul: İnsan Yay.

Pehlivan, Gürol (2012). Manisa Şehrinde Evliya Kültü. Manisa: Manisa İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Yay.

Tatçı, Mustafa, Halil Çeltik (1995). Türk Edebiyatında Tasavvufî Rüya Tâbirnâmeleri. Ankara: Akçağ Yay.

Tatçı, Mustafa, Cemal Kurnaz (2001). Tasavvufî Gelenekte Miyârlar ve Karabaş-ı Velî’nin Miyârı. Ankara: Bizim Büro Basım Yayım Dağıtım.

DR. GÜROL PEHLİVAN
Madde Yazım Tarihi: 13.09.2013
Güncelleme Tarihi:

Eserlerinden Örnekler


Câmiü’l-Esrâr

Fî Beyân-i Muhabbetullâhi Teâlâ ve Na‘ti’r-Resûl (a.s.)

Fazl-ı Bismillâh ile şerh et Cemâlullâh’dan

Hatm için zâhir olan vasf-i cemâl-i şâhdan

Ya’ni şerh et Ahmed’in hatm-i nübüvvet sırrını

Rahmet için hâtem olan vasf-ı kudret sırrını

Ya’ni ver vasf-ı cemâl için nihâyetten haber

“Kenz-i mahfî”yi ayân eden muhabbetten haber

Tâ ezelden “kenz-i mahfî”dir kamû bâzâr-ı Hak

Hikmetinde kim anı sevdi biline varıcak

Bu sevidir sırr-ı Ahmed zât-ı Hak’dandır ezel

Bu sevidir asl-ı rahmet zât-ı Hak’dandır ezel

Bu sevidir Ahmed’in evvel zuhûruna sebeb

Bu sevidir Ahmed’in âhir zuhûruna sebeb

Bu seviyle Ahmed’in nakşın izhâr eyledi

Bu seviyle ya’ni hey’et vârını vâr eyledi

Bu seviyle enbiyâ buldu nübüvvet devletin

Bu seviyle giydiler îmâna da’vet hil’atin

Bu seviyle zât-ı Hakk’a enbiyâ kul oldular

Bu seviyle dergeh-i a’lâda makbûl oldular

Bu seviyle nârı İbrâhîm’e gülzâr eyledi

Bu seviyle enbiyâyı kendüye yâr eyledi

Bu seviyle terk etti İbrâhim Edhem tahtını

Bu seviyle evliyâ buldu velâyet tahtını

Bu sevidir şevk ile Mansûr’u ber-dâr eyleyen

Bu sevidir kim Zelîhâ’nın özün nâr eyleyen

Bu sevidir her kişiden Hakk’ı bulmak isteyen

Bu sevidir dergeh-i a’lâda kalmak isteyen

Bu sevidir eyleyen nefs ile cânı şöyle dost

Bu sevidir giydiren kime palası kime post

Bu sevidir Leylâ’yı Mecnûn’u mecnûn eyleyen

Bu sevidir uykuya her gece şeb-hûn eyleyen

Bu sevidir dahi Hakk’ı bî-garaz özden seven

Nûr-i zâtını cemâlinden görüp gözden seven

Bu sevidir cümle cân içinde cânân ismidir

Tûbâ-veş fi’l-cümle cân ile koşulan kısmıdır

Rûh-i Ahmed evvel oldu bu sevinin mazharı

Sâir ervâhın bu sevgiden fürûğu rehberi

Cümleden buldu dokuz vasfında her cânın zafer

Bir sevidir aslı gerçi ba’zı ba’zından eser

Kudret ile bil önünce sevgidir nefse kuvâ

Sen şunu sev kim sana lâyık görüle hem revâ

Hikmeti bil, cümle sevgiler geri aslı nedir?

Lîki hâlen bilmeyen bilmez ânın faslı nedir?

Her sevi bitmez sevisin kendi aslın alır

Hikmetini lîki bilmez sevgi aslı ne olur?

Rûh-i Ahmed’den gelir rûh-i izâfîdir bu hem

Lutf-i Hak’dan ol hakîkat aşk-ı sâfîdir bu hem

Her kaçan bu sevgiye er-görse hâlin bir kişi

Ol kişi ne kim görürse bî-temessüldür düşü

Ya’ni şeytânın ezelden bu muhabbet zıddıdır

Bî-temessül dediğimden ma’nâda hikmet budur

Mazhar için nûr-i câmîden bulundu bu sevi

Rahmet için mîm-i Ahmed’den göründü bu sevi

Nûr-i câmî’ bil ezel tevhîd-i zâtın nûrudur

Cümle esmâ nûrunun bu bir kılıbdır vârını

Sırr-ı Ahmed zâhir oldu nûr-i câmi’den ezel

Asl-ı rahmet zâhir oldu nûr-i câmi’den ezel

Nûr-i câmi’ evvelâ oldu hakîkat Ahmed’e

Şefkat ile bu taayyün oldu sûret Ahmed’e

Şefkat ile çünkü giydi bu muhabbet sûreti

Rahmet ile âlemi tuttu hidâyet devleti

Can ilinden bu sevi şems-i hakîkat sırrıdır

Ya’ni cânın cümlesine kutb-i Ahmed sırrıdır

Evvelâ cümle hakâikta kamûdan Ahmed ön

Hikmet budur anınçün bunda hâtem oldu son

Cümle câna budur ol deryâ-yı vahdet lâmii

Oldu hatm ile kemâli enbiyânın câmii

 

Ögke, Ahmed (2011). Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddin Marmaravî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri. İstanbul: İnsan Yay., 361-363.

 

Risâle-i Tevhid

"... ârif olmak bâtında mer’î olunan semeratun kankı günahdan bitdügini ve kankı sevâbdan bitdügini bilmekdür ve dahı irşâdıçün kalbe ekilecek birez vilâyeti bilmekdür. Birez vilâyet kimyâ nefes şeyhün telkînindür. Ammâ bu telkîn hakkında hükemâ eytdiler ki ahlâk-ı zemâyimden fesâdından bürûdet olanı ıslâh iden telkîn hârrdur ve harâret olanı ıslâh iden bâritdür ve rutûbet olanı ıslâh iden yâbisdür ve yübûset olanı ıslâh iden ratbdur."

 

Börekçi, Muhsine (2003). Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî Risâle-i Tevhîd (İnceleme-Metin Dizin). Ankara: Akçağ Yay., 134.

 

Hurde-i Tarîkat

“... Ve ulular demişlerdir ki: ‘Her tâifenin bir dili vardır. Tarîkta olan kimesnelerin dili takvâ üzerine ola ve fiili takvâya muvâfık ola.’ Söyleyecek sözler bunlardır: Evvelâ koza ceviz diye ve ite kelb diyeler. Ve kurda yırtıcı diyeler. Ve tavşana kaçgan diyeler. Ve eşeğe merkeb diyeler, ya hımâr diyeler. Yılana sürüngen, ya hayye diyeler. Karpuza yeşil yuvalak diyeler. Hıyara göğün yemişi diye ve kaşığa dil şerhi veya melaka diyeler. Kazığa çöp, ayakkabına izlik, işlemeye gelme diyeler. Yandım, demeyeler su aratıldım diyeler. İndikde, ayrıldım diyeler. Ve kara sığıra kara hayvan ve su sığırına tonbay diyeler. Domuza hınzır diyeler. Ağaca şecer, bite kehle ve pireye kalkagan diyeler. Ve değneğe asâ ve bıçağa keskin diyeler, aş demeyeler; taâm veya şürbe diyeler. Ve akçeye mangır ve altuna pul veya sadece mangır diyeler. Buna göre sâir âdâbı ehlinden öğrene. Sen demeye, siz diye, [ben demeye] biz diye. Bunları ziyâde hıfz eyleye.”

 

Ögke, Ahmet (2001). Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddin Marmaravî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri. İstanbul: İnsan Yay., 539.

Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa | Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

SON DAKİKA HABERLERİ

Zülfikar GENÇTÜRK Zülfikar GENÇTÜRK
HEDEF, ERDOĞAN ve TÜRKİYE'NİN ULUSAL BÜTÜNLÜĞÜ.... MUTLAKA OKUYUN....
Ahmet Olcay Ahmet Olcay
Nüfusumuz artmadığı için bir imparatorluğu kaybettik
Osman PACAL Osman PACAL
Oyuna dikkat! Sırf bunun için kurulmuş şirketler var!
H. Fikret BAYRAKTAR H. Fikret BAYRAKTAR
FET֒den alınacak üç ders
S.Temel İLKİTOĞLU S.Temel İLKİTOĞLU
50 yıllık simülasyon!
Davut Uyumaz Davut Uyumaz
Yaşasın millet!
İsmail Yavaş İsmail Yavaş
15 Temmuz bir ‘uyuyan hücre’ girişimidir!
Ramazan Yıldırım Ramazan Yıldırım
DEĞİŞİM
Ulvi Murat Tunca Ulvi Murat Tunca
TARIM BAKANI,YANILTILARAK ÇİFTÇİ ÜZERİNDE, OYUN OYNANMAKTA!

ANKET

Yeni Web Sitemizi Beğendiniz mi ?Tüm Anketler

 

 

 

Anasayfa | İletişim | Künye | Manisa'da, Siroma Projesi İle Ayrımcılığı giderme eğitimi | Mesaj Gazetesi | Mesaj Gazetesi | Mesaj Gazetesi | Mesaj Gazetesi | Reklam Servisi | Sayılar | Haber Ara | Anketler | Sitene Ekle | Sık Kullanılanlara Ekle | Ana Sayfam Yap | RSS Kaynağı